فایل رایگان ضرورت استفاده از روش اقدام پژوهى در تعليم و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضرورت استفاده از روش اقدام پژوهى در تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش به عنوان یکی از مهم ترین منابع شناخت و آگاهی انسان ها نقش مهمی در توسعه ی جوامع و سازمان ها داشته است. پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان یکی از دشوار ترین عرصه ی فعالیت بشری نقش برجسته ای دارد. معلمان برای توسعه ی حرفه ای خود ناگریز باید در ابعاد گوناگون با پژوهش ارتباط برقرار کنند. توسعه ی حرفه ای معلمان عبارت است از فرآیند ها و فعالیت های طرح ریزی شده به منظور افزایش دانش، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان شوند. روش های پژوهشی معلم محور ناظر بر بهبود عمل هستند.اقدام پژوهی از جمله مهم ترین روش های پژوهشی معلم محوراست که برای توسعه ی دانش و آگاهی درباره ی ماهیت تعلیم و تربیت موضوع درسی و تدریس به کار گرفته می شود. اقدام پژوهی کوششی است که می خواهد بین پژوهش به عنوان وسیله ای برای آگاهی و دانستن و عمل آموزش رابطه ی ارگانیک برقرار کند. این مقاله به روش کتابخانه ای تهیه شده که هدف آن آشنایی با تعریف هایی از اقدام پژوهی، ویژگی های آن و نفش و تاثیر اقدام پژوهی بر معلم می باشد.

لینک کمکی