فایل رایگان فرصت هاي موجود در برنامه هاي درسي فوق برنامه براي آموزش و پژوهش پايدار در آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرصت هاي موجود در برنامه هاي درسي فوق برنامه براي آموزش و پژوهش پايدار در آموزش عالي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از آنجایی که موسسات آموزش عالی، از طریق برنامه های درسی مختلف، می توانند در دستیابی به توسعه پایدار نقش بسیار مهمی را ایفا کنند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی فرصت های موجود در برنامه های درسی فوق برنامه در این راستا است. این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام شد. یافته ها بیانگر آن هستند که به دلیل تناسب بسیاریاز ویژگی های حاکم بر آموزش برای توسعه پایدار با برنامه های درسی فوق برنامه ، این برنامه های درسی دارای پتانسیل زیادی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در آموزش عالی هستند.

لینک کمکی