فایل رایگان کنکاشي در کاربرد و چگونگي به کار رفت انواع رديف در کتاب فارسي نهم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنکاشي در کاربرد و چگونگي به کار رفت انواع رديف در کتاب فارسي نهم متوسطه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ردیف گوشه ای از موسیقیایی شعر است و با این که در تکمیل موسیقی قافیه و وزن اهمیت بسیاری دارد اغلب نقش ما و کارکردهای آن ادیده گرفته شده است. این مقاله می کوشد ابتدا با ارزیابی تعارفی که از ردیف ارائه شده و بازگویی نارسایی بعضی از آ ن ها، تعریفی برگزیده که ضمن داشتن انسجام و سادگی، در زمینه پژوهش نیز سودمند واقع شود؛ در ادامه به نقش های گوناگون ردیف، از جمله نقش موسیقیایی و معنایی آن در کتاب فارسی نهم پرداخته است. نتایج نشان داد که انواع ردیف در این کتاب آورده شده که بیشترین ردیف، مربوز به نوع کلمه ای و فعلی می باشد.

لینک کمکی