فایل رایگان مدرسه هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدرسه هوشمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با پیشرفت تکنولوژی یکی از دغدغه های اصلی آموزش و پرورش، ایجاد محیط آموزشی هوشمند مطابق با فناوری های روز دنیا می باشد. هوشمندسازی مدارس یکی از دستاوردهای مهم در روند برنامهه ای آموزشی است که مهم ترین نتایج آن عبارتند از: رشد همه جانبه دانشآموزان، ارتقای قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی کارآمد است. جایگزینی مدارس هوشمند بجای مدارس سنتی، باعث پیشرفت چشمگیر دانش آموزان، معلمان و مدیران می گردد. این مقاله به روش کتابخانه ای و توصیفی نگارش یافته است. هدف این نوشتار تبیین اهمیت هوشمندسازی مدارس و لزوم احاطه عوامل دخیل در تعلیم وتربیت، به ویژه معلمان بر این موضوع پر اهمیت می باشد.

لینک کمکی