فایل رایگان مروري بر جايگاه تفکر انتقادي و خلاق در تعليم و تربيت دانشگاهي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر جايگاه تفکر انتقادي و خلاق در تعليم و تربيت دانشگاهي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه صاحب نظران،تفکر انتقادی و خلاق را بعنوان برون داد اصلی تعلیم و تربیت نوین معرفی کرده و تدریس تفکر را نکته پایه ای برای یادگیری بشمار می آورند.تفکرانتقادی و خلاق برپایه اطلاعات به تقسیم بندی، تجزیه و تحلیل و کاربرد اطلاعات می پردازند و برهمین اساس با کشف قوانین علمی و ارائه نظریه های جدید به روند تولید علم شدت می بخشند.در گذشته اعتقاد همگانی بر این بود که،این دو نوع تفکر کیفیاتی ذاتی و موروثی هستند که به هیچ وجه امکان کنترل و دخل و تصرف درآنها وجود ندارد.اما دانش امروزی نمایانگر این نکته است که این دو نوع تفکر، پدیده هایی متافیزیکی نیستند، بلکه تفکر یک واقعیت و پدیده ای طبیعی است که تمام قوانین، نظام ها و اصول حاکم بر رفتار انسان در آن صادق می باشد.بنابراین تفکر رفتاری یادگرفتنی است و می توان افراد را با فراهم کردن شرایط قابل کنترل، متفکر و خلاق بارآورد.این مطالعه با محوریت بررسی جایگاه تفکر انتقادی و خلاق در تعلیم و تربیت دانشگاهی انجام شد.نتایج مطالعه نشان داد،در بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی،مصادیقی از تفکر انتقادی و خلاق بارزتر است.لذا برای اینکه فراگیران خوب تربیت شوند و افرادی مفید در آینده باشند باید متفکر، خلاق، نقاد و دارای بینش علمی باشند. و این تنها در سایه انتقال اطلاعات به ذهن یادگیرندگان حاصل نمی شود.بنابراین بایستی در برنامه های درسی، روش هایی گنجانده شود که از طریق آنها،فراگیران قابلیت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و در زندگی روزمره خود به کار برند و به جای ذخیره سازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آنها مواجه هستند درگیر شوند.

لینک کمکی