فایل رایگان مسير شغلي و چابکي سازماني و يادگيري سازماني در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسير شغلي و چابکي سازماني و يادگيري سازماني در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یادگیری سازمانی بر اساس دانش و تجربه گذشته، یعنی بر اساس حافظه سازمانی، ایجاد می شود که این حافظه به سازوکارهایی مانند سیاست، استراتژی و مدل های روشن برای ذخیره دانش بستگی دارد. اگرچه یادگیری سازمانی سهیم شدن در مدلهای ذهنی افراد را دربرمی گیرد، اما طبیعتا یک فرایند گروهی به حساب می آید که در آن از طریق تعامل و ارتباط بین اعضای گروه، دانش و اطلاعات اعضای آن توسعه می یابد و درنهایت به ایجاد مدل های ذهنی مشترک سازمان منجر می شود. در دنیای امروزی سازمان های آموزشی نیز با گسترده ای از اطلاعات مفید و غیرمفید مواجه می گردند که در حافظه سازمان قادر به نگهداری نباشد و از پویایی و حرکت سازمان ممانعت به عمل آورد و همچنین موجب تحلیل رفتن چابکی سازمان گردد، بنابراین می طلبد که بسیاری از آموخته های غیرمفید را از حافظه سازمان تخلیه و پاک نمود و یا به اصطلاح با فرآیند فراموشی سازمانی هدفمند حافظه سازمان را برای یادگیری دانش و اطلاعات جدید، ضروری و درنهایت تسریع چابکی سازمان اقدام نمود. در بین مطالعات صورت گرفته، مطالعه ای که به بررسی رابطه ابعاد مسیر شغلی با چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی پرداخته باشد، یافت نشد لذا خلا اطلاعاتی در این زمینه محسوس است این امر یکی از جنبه های نوآوری مطالعه ی حاضر است.

لینک کمکی