فایل رایگان مضامين جنگ در اشعار استاد شهريار با نگاهي به انقلاب مشروطيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مضامين جنگ در اشعار استاد شهريار با نگاهي به انقلاب مشروطيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شهریار یکی از شاعران بزرگ و مشهور دوره جنگ های جهانی، دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی وجنگ ایران وعراق بوده است. احاطه کامل به مشکلات ومسائل سیاسی و اجتماعی دوره مذکورداشته است. او شاعری بوده که در مضامین مختلفی از جمله عرفانی، عاشقانه، اجتماعی، سیاسی و.. شعر گرفته است. او شاعری بوده طرفدار صلح وآزادی، او در زمره شاعران بزرگی که به مسائل سیاسی جامعه اهمیت بسیار می داند قراردارد. آنچه در این تحقیق مدنظر است، این است که مسائل سیاسی و دغدغه های آن بر جامعه با نگاهی به انقلاب مشروطیت در اشعار شهریار از دیدگاهی نقادانه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق شناساندن شاعر و اثر او نیست بلکه هدف نشان دادن ایده ها وافکار شاعرنسبت به دو مقوله جنگ وصلح جهانی و اثرات منفی ومثبت این دو جامعه است.

لینک کمکی