فایل رایگان مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت بدني نظام هاي آموزشي ايران، آلمان و ژاپن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت بدني نظام هاي آموزشي ايران، آلمان و ژاپن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این مقاله برنامه درسی تربیت بدنی دوره آموزشی ابتدایی ایران با کشورهای آلمان و ژاپن مورد بررسی ومطالعه تطبیقی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق برنامه درسی کشورهای ایران آلمان و ژاپن بود که با روش تحقیق جرج بردی که دارای چهار مرحله: توصیف، تفسیر، همجواری ومقایسه است استفاده شد. منابع گردآوری داده ها مقالات و پژوهش های انجام شده و برنامه درسی کشور های یادشده بود که از طریق شبکه اینترنت به دست آمد. در این تحقیق با جداسازی پنج موضوع ومقایسه شباهت ها و تفاوت های موجود به این نتیجه رسیدیم که باید به کیفیت برنامه درسی نسبت به کمیت بها داده و باکاهش حوزه های آموزشی وافزایش تجهیزات بر روی حوزه سلامت و تربیت بدنی متمرکز شویم در بحث ارزشیابی و آموزش به معلم آزادی عمل بیشتری دهیم تا براساس خصوصیات ویژگی های دانش آموز اقدام به طراحی برنامه های تمرینی متناسب کند. از سوی دیگر به دانش آموز قدرت انتخاب فعالیت ورزشی موردعلاقه را بدهیم تا با توجه به علاقه خود در فعالیت ورزشی شرکت کند. فرصت های تحصیلات برای معلمان را بیشتر کنیم تا به صورتخصصی تر با موضوعات آموزشی و پرورشی برخورد کنند.

لینک کمکی