فایل رایگان معلم و تربيت اخلاقي از ديدگاه شهيد مطهري (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معلم و تربيت اخلاقي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه توجه به ضرورت تربیت و لزوم توجه به آموزش و پرورش بیشتر احساس می شود. فهم آموزش وپرورش رسمی، موقعی امکان پذیر است که واقعیت آن را در وسیع ترین معنایش، مسئولیت جامعه تلقی کنیم. لذا روشن خواهد شد که هرآنچه در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد آکنده از امکانات و تجربه های آموزشی و پرورشی است . (علاقه بند 24:1374). از این رو ، مقاله ی حاضر ضمن ذکر مفاهیمی چون تربیت وضرورت تعلیم به تعریف فعل اخلاقی ، ضرورت اخلاق اشاره می کند و با تاکید بر معلم و تربیت اخلاقی به ارائه دیدگاه های شهید مطهری می پردازد

لینک کمکی