فایل رایگان مفاهيم مديريت آموزشي و اصول آن تابستان 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مفاهيم مديريت آموزشي و اصول آن تابستان 1397 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

نیاز به یک مدیر و راهبر از جمله نیاز های اساسی هر سازمان و جامعه برای تشکیل، سازماندهی و بقای آن است و به یقین میتوان دریافت که ادامه حیات برای هیچ سازمان و جامعه ای بدون مدیر و مدیریت امکان پذیر نیست.با توجه به نقش مهم و اساسی آموزش و تعلیم و تربیت در جامعه، از جمله مهم ترین زمینه های مورد توجه در مدیریت، مدیریت آموزشی است. آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه ی جامعه دارد. در عصر حاضر با توجه به توسعه و پیشرفت چشمگیر مراکز علمی آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و نیز پرورش و نگاه ویژه خانواده ها به امر تعلیم و تربیت فرزندانشان، اهمیت و ضرورت مدیریت آموزشی و نیز حساسیت آن بیشاز هر زمان به چشم می آید. بدیهی است که با توجه به چنین اهمیتی که مدیریت آموزشی دارد، مهارت و دانشی خاص را می طلبد تا به کمک آن یک مدیر آموزشی بتواند در کار خود موفق باید و در جهت پیشبرد و ترقی سازمان تحت مدیریت خود قدم بردارد.در این مقاله که به صورت کتابخوانه ای و استناد به منابع مربوطه گرداوری شده است، سعی بر آن داریم تا علاوه بر آشنایی با وظایف و اصول کار یک مدیر موفق، به طور خاص به مدیریت اموزشی پرداخته و راهکارهایی در جهت بهبود عنلکرد این نقش مهم سازمانی ارائه دهیم

لینک کمکی