فایل رایگان مقايسه تطبيقي معيارهاي الگوي دولت اسلامي در دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تطبيقي معيارهاي الگوي دولت اسلامي در دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

با تتبع و تفحص در آثار مربوط به موضوع فایل رایگان مقايسه تطبيقي معيارهاي الگوي دولت اسلامي در دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي که عمدتا نظری و بعضا توصیفی بوده میتوان گفت تاکنون پژوهشی در راستای بررسی معیارهای الگوی دولت اسلامی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی، یا نبوده و یا جامع نمی باشد بدین منظور در این پژوهش ابتداء معیارهای الگوی دولت اسلامی بر اساس ایدئولوژی انقلاب اسلامی و آراء امام خمینی و مقام معظم رهبری، تبیین شد و سپس این الگوها در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی تطبیق شد

لینک کمکی