فایل رایگان نقش آموزش و پرورش و تاثير آن بر تاريخ جهاني شدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آموزش و پرورش و تاثير آن بر تاريخ جهاني شدن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

پدیده جهانی شدن از بحث برانگیزترین مسایل روز جهان به شمار می رود. پدیده ای که در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشورها را بیش از پیش به هم تنیده کرده و علاوه بر کالا وخدمات، افکار و دانش بشری را نیز آسانتر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می کند.پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه آموزش و پرورش و جهانی شدن انجام شده است. نتایج تحقیقات به دست آمده در مورد نحوه تاثیرگذاری جهانی شدن بر آموزش و پرورش ایران و عمده ترین چالش های احتمالی که نظام آموزش و پرورش ما در آینده با آن روبهرو است، نشان می دهد با اتخاد راهبردهای آموزشی مطلوب و موثر که در این مقاله به آن اشاره می شود، می توان بر چالش های پیشرو فایق آمد

لینک کمکی