فایل رایگان نقش خانواده در افسردگي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش خانواده در افسردگي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از آنجا که افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی در دوران کودکی و نوجوانی است، تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان دانش آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از عوامل موثر و اثرگذار در رفتار فرزندان، ساختار و شکل خانواده و همچنین نحوه ارتباط اعضا و به ویژه والدین با یکدیگر و فرزندان است. در پژوهش حاضر نقش عوامل تاثیرگذار بر افسردگی دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر اهمیت نقش عوامل خانوادگی و به ویژه شیوه های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی دانش آموزان است

لینک کمکی