فایل رایگان نقش مدرسه در تربيت اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مدرسه در تربيت اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه تربیت اجتماعی به عنوان یکی از ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین مورد توجه عالمان و اندیشمندان تعلیم و تربیت واقع شده است.هدف از این مقاله بررسی مبانی تربیت اجتماعی و نقش معلم، دانش آموز، همسالان و فضای مدرسه در تربیت اجتماعی دانش آموزان است. روابط انسانی در مدرسه عامل مهم در تبیین ارزش ها می باشد ره معلم نقش مهمی را در تربیت اجتماعی دانش آموزان ایفا می کند.برای اینکه تعلیم و تربیت از چارچوب محدود مدرسه خارج شود و رارررد اجتماعی آن در پهنه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه روشن شود، باید تربیت اجتماعی سرلوحه روش های آموزش و پرورش قرار گیرد. دانش آموزان باید با محیط خود سازگار گردند و چنین تحولی مستلزم اتخاذ روش های تربیتی و تغییر در محتویات برنامه های آموزش و پرورش است

لینک کمکی