فایل رایگان نقش مديريت تعامل گرايانه در کاهش اضطراب دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت تعامل گرايانه در کاهش اضطراب دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یافته های علمی بیانگر این مطلب است که عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان، فضای عمومی مدرسه و کلاس درس می باشد. و اما پژوهش حاضر درباره مهسا دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه 22 بهمن است که دچار اضطراب در کلاس و بخصوص در کلاس درس ریاضی و کار و تمرین با اعداد است که پس از برخورد با این مسئله به روش اسنادی کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی با بکارگیری روش مدیریت کلاسی تعامل گرایانه به بهبود و کاهش اضطراب او و تقویت درسی اش پرداختم.

لینک کمکی