فایل رایگان نقشه تسهيل گر آموزشي بر مبناي سند تحول بنيادين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقشه تسهيل گر آموزشي بر مبناي سند تحول بنيادين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

نظام آموزش و پرورش از سرنوشت سازترین سیستم های درون هر جامعه ای به شمار می آید. توسعه اجتماعی، مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت می باشد، و در سند تحول بنیادین نیز، معلم به عنوان موثرترین عنصر یاد می شود، لذا آموزش مطلوب نیروی انسانی بسیار ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادی در سیاست های اموزش و پرورش این طرح به منظور تسهیل برنامه ریزی آموزشی مدارس ارائه گردیده است.در واقع این ایده، شامل نقشه ای راهبردی است که در ان اهداف هر درس از کتب درسی مقطع دبستان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین ارتباط با چهار خ نشان داده شده است. بدین ترتیب چشم اندازی است که به کمک آن معلمان به راحتی می توانند طرح درس هایی عملیاتی مطابق با اهداف کلیدی مشخص شده تدوین نمایند. این نقشه با استفاده از کدهایی ساده، ارتباط بین اهداف دروس، سند تحول بنیادین، عناصر وعملیات اهداف و همچنین چهار خ (خدا، خلق، خلقت وخویشتن) را به خوبی در قالب یک نمودار نمایش می دهد وآن را به نقشه راهی بسیار ساده وعملکردی بدل می سازد.

لینک کمکی