فایل رایگان نگاهي بر تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي بر تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دست آوردهای نوین جهانی است که موجب تحولی عظیم در عرصه آموزش جهان شده است. این فناوری به سرعت جهان را درنوردیده و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است. خیلی از نیازهای بشری تحت تاثیر این فن آوری قرار گرفته و در تسهیل جریان زندگی انسان ها تاثیر شگفت انگیزی داشته است .آموزش و پرورش نیز، که یکی از نیازهای بشری محسوب می شود از این تاثیر مستثنی نبوده است. آشنایی دانش آموزان و معلمان با این فناوری و نیز تسلط در استفاده از ابزارهای آن جریان یاددهی - یادگیری را سرعت و عمق بخشیده و به نشاط علمی و آموزشی منجر شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته و به برخی از مزایای آن در یادگیری پرداخته شود. بر اساس یافته های تحقیق از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش می توان به یادگیری انعطاف پذیر و پشتیبانی و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری اشاره نمود. فناوری اطلاعات با قابلیتی که در مقدار و تنوع منابع و رسانه های اطلاعاتی لازم برای یادگیری دارد و با خدمت گیری از کارکردهای دیگر زمینه طرح ریزی عمل و ارزیابی انعطاف پذیر، متنوع و گسترده را به صورتی اقتضائی فراهم می آورد. از طرفی مشخص شده است که انگیزه اولیه کاربرد فناوری اطلاعات به طور کلی در آموزش مبتنی بر این باور است که اشکال پیشرفته تر و بهتر آموزش و یادگیری را حمایت و پشتیبانی کند. روش بکار گرفته در این تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج بر اساس مطالعه مواد پژوهشی اعم از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های مرتبط بدست آمدهاست.

لینک کمکی