فایل رایگان نگاهي به تاريخچه و ماهيت فلسفه تکنولوژي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي به تاريخچه و ماهيت فلسفه تکنولوژي آموزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله به توصیف تحلیلی فلسفه تکنولوژی آموزشی پرداخته شده، تکنولوژی آموزشی مانند سایر پدیده های بشری، نیازمند تامل فلسفی و اندیشیدن در حوزه فلسفه است، مقاله ی حاضر به صورت کتابخانه ای پژوهش شده و به توصیف رویکردهای مطرح در تکنولوژی آموزشی، تعاریف تکنولوژی آموزشی و ابعاد تکنولوژی آموزشی پرداخته شده است و سعی شده همچنین در این مقاله برای درک ماهیت رشته تکنولوژی آموزشی سه دیدگاه متفاوت فلسفه رشد نظریه ها، پژوهش فلسفی و فلسفه های شخصی در زمینه مبانیفلسفی تکنولوژی آموزشی بیان شده و در آخر در مورد حیطه ها و کاربرد تکنولوژی آموزشی بحث شده است

لینک کمکی