فایل رایگان نگاهي به نقش برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان در توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي به نقش برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان در توسعه پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مسلما برای نهادینه کردن هر طرح و برنامه ای از دانشگاه باید شروع کرد. امروزه بحث دانشگاه پایدار در آموزش عالی مطرح است. پر مسلم است که این ثبات باید در تعریف سرفصل ها جهت نهادینه شدن در رویکردهای تربیتی و آموزشی لحاظ گردد. این تحقیق به بررسی سرفصل های دانشگاه فرهنگیان، هدایت بخشی این برنامه ها برای ایجاد تحول مدنظر یعنی توسعه پایدار می پردازد تا نشان دهد دانشگاه فرهنگیان بهتر از دانشگاه های دیگر می تواند به برنامه هایی ملی و منطقه ای از جمله توسعه پایدار با سوق وسودهی سرفصل های آموزشی، تربیتی، عمومی، عقیدتی و راهکارهایی و انتظاراتی در تعریف اهداف یادگیری و یاددهی این برنامه مهم-توسعه پایدار را به درستی نهادینه کرد . شاید در این زمینه با محوریت دانشگاه ها و رسالت دانشگاهی، هیچ دانشگاهی بهتر و موفق تر ازدانشگاه فرهنگیان اقدام نکند. در این راستا بهترین حجت جامعیت ملی دانشگاه از حیث سر فصل، تعلیم و تربیت، و تربیت متربیان از تمام نقاط کشور است

لینک کمکی