فایل رایگان نگاهي تاملي به رنگ و کارکردهاي آن در کتاب هاي ادبيات دورهي اول متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي تاملي به رنگ و کارکردهاي آن در کتاب هاي ادبيات دورهي اول متوسطه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

وجود انواع رنگ ها در طبیعت، امری بی اهمیت و تصادفی نیست بلکه بیانگر دخالت عالی ترین درجات حکمت در امر آفرینش می باشد. رنگ ها همچون نشانه های روشنی از گذشته های دور، برای بیان باورهای مردم در ابزار، وسایل و لباس و مانند آن ها نمود یافته اند. عنصر رنگ یکی ازاجزای مهم صورخیال و یکی از عناصر مهم زبان نمادین شاعران می باشد. این مقاله بر آن است تا با هدف تببین چگونگی کاربرد انواع رنگ درکتاب ادبیات اول متوسطه، به این پرسش ها پاسخ دهد که رنگ های به کار برده شده در کتب درسی، برای نوجوانان تاثیر دارند و آیا در شعر های منتخب کتاب، از رنگ برای بیان مفاهیم نمادین بهره ای برده شده است برای این منظور با اتخاذ روش تحقیق توصیفی و تحلیل داده های لازم با روش سندکاوی از جامعه ی نمونه گردآوری و مورد تحلیل و توجیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که رنگ ها متناسب با سن دانش آموزان و درموقعیت های مناسب خود انتخاب گردیده اند مثلا در ادبیات پایدار ی متناسب با خون از رنگ قرمز استفاده شده است

لینک کمکی