فایل رایگان نگرش دانشجويان دانشگاه فرهنگيان درباره آموزش و پرورش فراگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگرش دانشجويان دانشگاه فرهنگيان درباره آموزش و پرورش فراگير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان درباره آموزش وپرورش فراگیر می باشد. بدین منظور با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 60 دانشجو از این دانشگاه برگزیده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته برای سنجش نگرش بود. داده ها با spss تحلیل شد که اجمالا به نتایج آن اشاره می شود: دانشجویان درمورد کاهش جمعیت کلاس به عنوان مهم ترین روش حمایت از معلمان تلفیقی و ایجاد تغییرات اخلاقی مثبت ازجمله حس نوع دوستی در دانش آموزان عادی و افزایش اعتمادبه نفس درگروه استثنایی موافقت کردند. آنها مخالف با بیکاری فارغ التحصیلان مدارس استثنایی به عنوان یکی از نتایج فراگیرسازی بودند.

لینک کمکی