فایل رایگان نهادينه سازي فرهنگ صرفه جويي و مديريت مصرف در آموزش و پرورش با رويکرد فرهنگي، ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نهادينه سازي فرهنگ صرفه جويي و مديريت مصرف در آموزش و پرورش با رويکرد فرهنگي، ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از مقاله حاضر، نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی و مدیریت مصرف در آموزش و پرورش از طریق اقدامات فرهنگی دینی می باشد که با نظرات گوناگون پژوهشگران و صاحب نظران به دست آمده است. این مقاله با روش گردآوری و با کمک از کتاب ها، مجلات، مقالات (داخلی وخارجی)، پایان نامه ها و اینترنت و به روش توصیفی تحلیلی تنظیم شده است. طبق آمارهای محقق جامعه ایران به صورت رو به فزونی مصرف زده شده و اگر تدابیر لازمدر زمینه نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی در آموزش و پرورش انجام نگردید، در آینده نه چنان دور با توجه به منابع محدود اقتصاد، فرهنگ و حتی امنیت جامعه و کشور به خطر می افتد واگر نهادینه سازی، قانونی سازی و فرهنگ سازی صرفه جویی در آموزش و پرورش با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده به نحو مطلوب انجام گیرد موجب کمک به برون رفت جامعه از مشکلات جدی در اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و حتی امنیت کشور می گردد.

لینک کمکی