فایل رایگان واکاوي ديدگاه مولوي پيرامون آزادي در انديشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي ديدگاه مولوي پيرامون آزادي در انديشه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

انسان اشرف مخلوقات خداست. او جانشین و خلیفه ی حق در زمین است. از نظر نوبت انسان آخرین مخلوق بود و با آمدن او خلق پایان پذیرفت ودایره ی خلقت کامل شد. او در زمین همانند عقل است در آسمان، خداوند او را با دو دست خویش آفرید. در قرآن خلقت انسان در مقایهس با بقیه ی هستی متفاوت است و به گونه ای خاص گزارش شده است.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به جایگاه آزادی در اندیشه از منظر مولوی می پردازد.

لینک کمکی