فایل رایگان والدين و فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان والدين و فضاي مجازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هرکجای زندگی انسان، جلوه های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشمم می خورد. اینترنت و سممروی های ارائه شده درقالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب وتعادل اطلاعات است اما می تواند مخرب نیز باشد. این مقاله با هدف بررسی فضای مجازی، ویژگی ها، کارکردها، آسیب های آن ونقش والدین در کنترل آسیب های آن است. بررسی وگردآوری اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی، نشانگر این بودند که اینترنت ابزار قدرتمندی است که در مقابل ویژگی ها و کارکردهای منحصر به فرد خود می تواند آسیب هایی را به دنبال داشته باشد که فرد، خانواده و جامعه را تهدید می کند. در این مقاله پس از بررسی خانواده به عنوان اولین و مهم ترین واحد اجتماعی به بررسی نقش والدین در کنترل آسیب های ناشی از فضای مجازی پرداخته می شود.

لینک کمکی