فایل رایگان ويژگي هاي تدريس اثربخش در مدارس ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي تدريس اثربخش در مدارس ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با عنایت به اهمیت تدریس و نقش اساسی آن در تحقق اهداف آموزشی در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی، تاکید بر تدریس اثربخش به طوری که بتواند دستیابی به اهداف کلیدی آموزش و پرورش را فراهم کند، امری مسلم و بدیهی است. این پژوهش با هدف شناسایی فایل رایگان ويژگي هاي تدريس اثربخش در مدارس ابتدايي انجام شده است. این مطالعه از بعد هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مروری) است. بدین منظور با بهره گیری از منابع معتبر و مستندات در دسترس، ابتدا ویژگی های تدریس موثر به طور اعم و سپس در مدارس ابتدایی به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت نظری پژوهش، ابزارجمع آوری اطلاعات، فی شبرداری از طریق مطالعه منابع موجود در قالب کتاب ها، مقاله ها، رساله ها و پایان نامه ها بود. در نهایت بر پایه استدلال های نظری به ارائه ویژگی های تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی پرداخته شد. یافته های این مطالعه نشان داد که دان شآموزمحور بودن کلاس درس، در نظر گرفتن تفاوت های فردی فراگیران، مهارت های حرفه ای تدریس، توانایی ارتباط برقرار کردن با دانش آموزان، ارزشیابی به خاطر یادگیری بیشتر، تسلط معلم بر مواد و محتوای درسی، تدریس به قصد فهمیدن و نه حفظ کردن و داشتن یک برنامه درسی دقیق و منسجم از مهم ترین ویژگی های تدریس اثربخش در همه سطوح تحصیلی و به ویژه در مدارس ابتدایی است که تدبیر برنامه های مختلف آموزشی و کلاس های بدو خدمت و ضمن خدمت از طرف مسئولان جهت آشنا کردن معلمان با شاخص های تدریس اثربخش به پرورش معلمانی توانمند و حرفه ای در امر تدریس کمک خواهد کرد

لینک کمکی