فایل رایگان اثر پودر سنگ و فيلر ماسه بر خواص تازه و سخت شده بتن خود متراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر پودر سنگ و فيلر ماسه بر خواص تازه و سخت شده بتن خود متراکم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

استفاده ازبتن خودتراکم در دو دهه اخیرکاربرد وسیعی در صنعت ساختمان پیدا کرده است.لذا بررسی ویژگیهای این نوع بتن از دیدگاه های مختلف نظیر خواص فیزیکی، مکانیکی و رفتاری اجتناب ناپذیر میباشد. از خصوصیات جالب آن این است که تحت اثر وزن خود، خود را تحکیم نموده و همزمان یکنواختی خود را نیز حفظ میکند. موارد مصرف عمده این نوع بتن در محلهایی که امکان استفاده از ویبراتور وجود ندارد و مقاطع پرآرماتور و باریک می باشد؛که بدون نیاز به هیچگونه لرزاننده داخلی و خارجی تحت اثر وزن خود، متراکم میشود. این ویژگی کمک شایانی به اجرای اعضای سازهای با تراکم زیاد آرماتور مینماید. مواد پودری مورد استفاده در این تحقیق، میکروسیلیس، فیلر ماسه و پودر سنگ بوده که تاثیر جایگزینی آنها بر خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور جهت بررسی تاثیر مواد پودری مورد استفاده بر خواص بتن خودتراکم 19طرح اختلاط پیش بینی شد. پودرهای استفاده شده به میزان 5 ، 10 و15 درصد وزنی سیمان جایگزین شدند و آزمایشهای جریان اسلامپ و جعبه L انجام شد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر فیلر بر خواص روانی بتن خودتراکم و افزایش لزجت دراثراستفاده از پودر سنگ میباشد. همچنین به منظور بررسی تاثیر جایگزینی پودرهای یاد شده بر خواص سخت شده بتن خودتراکم مخلوط های چند جزئی حاوی20 درصد موادپودری جایگزین ساخته شد. آزمایشهای مقاومت فشاری حاکی از عملکرد مناسب میکروسیلیس در آزمایشهای مکانیکی میباشد.

لینک کمکی