فایل رایگان ارزيابي فناوري نانو فتوکاتاليستي دي اکسيد تيتانيوم در معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي فناوري نانو فتوکاتاليستي دي اکسيد تيتانيوم در معماري پايدار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نانو فناوری امروزه در زمینه های مختلف علمی وارد شده است. یکی از این زمینه ها معماری میباشد. امروزه جوامع بیش از پیش نسبت به آسیبهای جبران ناپذیری که ناشی از ورود مواد آلاینده به طبیعت میباشد؛ آگاهی یافتهاند. از این رو نظریات مربوط به پایداری محیط زیست به منظور کاهش اثرات منفی فعالیتهای بشری بر طبیعت و نیز بهره وری حداکثری از منابع انرژی، مطرح شده اند. دغدغه های زیست محیطی در معماری پایدار نیز مطرح میباشند و بخش عمدهای از بحثها در معماری پایدار را به خود اختصاص میدهند. در این زمینه محققان برآنند تا با به کارکیری فناوریهای نوین گام موثری در پایداری زیست محیطی ساختمانها بردارند. فناوری نانو ذرات فتوکاتالیست امروزه به عنوان یک راهکار زیست محیطی در برخی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. پژوهش حاضر در راستای معرفی نانوذره دی اکسید تیتانیوم و کاربرد آن در پایداری زیست محیطی در بخش معماری، تدوین شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی است و از مطالعات اسنادی استفاده شده است. نتایج تحقیق کاربرد و نقش نانو ذره دی اکسید تیتانیوم در صنعت ساختمان، به منظور کاهش معضلات زیست محیطی را تایید مینماید.

لینک کمکی