فایل رایگان ارزيابي و تحليل کيفيت شاخص هاي شهر سالم در شهرهاي پيرامون مناطق کلانشهري(نمونه مورد مطالعه: شهر اسلامشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و تحليل کيفيت شاخص هاي شهر سالم در شهرهاي پيرامون مناطق کلانشهري(نمونه مورد مطالعه: شهر اسلامشهر) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ایده شهر سالم طرح آرمان گرایانه ای است. با اینکه سابقه طرح آن به بیش از چند سال نمی رسد، معهذا ریشه های تاریخی آن بس طولانی و پر فراز و نشیب است. در واقع سال 1986 نقطه عطفی برای این مقوله است که با همت اشخاصی چون پروفسور دهل، دکتر اشتون و استقبال بی دریغ سازمان بهداشت جهانی ) WHO ( که آنرا در راستای ضمانت اجرایی اهداف و سیاست هایش می دید، منجر به ارائه و بعضا اجرای الگوها و سیاست های نوینی در این راه گردید، بطوریکه پس از گذشت بیش از دو دهه، اینک ایده شهر سالم تبدیل به نهضت جهانی گردیده است . بعد از انقلاب صنعتی، شهرها دچار مشکلات عدیده ای از جمله انفجار جمعیت، تراکم، رشد فزاینده کمبود مسکن، مشکلات فقر، گسستگی رابطه بین شهر و طبیعت، آلودگی هوا و صدا و ترافیک وسایل موتوری، زاغه های ناسالم، کاهش سطح زندگی سالم اجتماعی و غیره مواجه شدند. طبق پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی، تا سال 2025 میلادی بیش از 90 درصد جمعیت جهان شهر نشین خواهند شد. این جمعیت شهر نشین پیش از پیش مشکلات را تشدید خواهند کرد. با توجه به این که شهرها موجوداتی زنده و پویا و انسان محور هستند، اهمیت برنامه ریزی شهر سالم با توجه به اصول و معیارهای آن در طول برنامه ریزی بلند مدت برای شهرها ضروری می باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل کیفیت شاخص های شهر سالم در شهرهای پیرامون مناطقکلانشهری، نمونه مورد مطالعه: شهر اسلامشهر میباشد. در این تحقیق تلاش شده است از روشهای مختلف استفاده گردد تا بتواند موضوع را هرچه بهترطراحی، ارزیابی و تحلیل کرد. بنابراین با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق تحلیلی - علی است و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر اسلامشهر تشکیل میدهند. همچنین با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنین اطلاعات بدست آمده از طریق تکنیک تحلیل عاملی و نتایج به دست آمده از تحلیل نظرات شهروندان به این نتیجه میتوان دست یافت که کیفیت شاخص های شهر سالم در شهر اسلامشهر از لحاظ تطابق با کیفیات شهرسالم به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد.

لینک کمکی