فایل رایگان استفاده از روش پويايي سيستم ها در مديريت آب مخزن سد ديورش رودبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از روش پويايي سيستم ها در مديريت آب مخزن سد ديورش رودبار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تخصیص آب از مسائل کلیدی مدیریت منابع آب بوده و به منظور تخصیص مناسب آب بین مصرف کنندگان مختلف شبیه سازی سیستم ضروری خواهد بود. به منظور شبیه سازی سیستم های پیچیده منابع آب، یکی از ابزارهای کارآمد استفاده از علم پویایی سیستم ها می باشد. به کمک مدلسازی با روش پویایی سیستم ها می توان پیامدهای نامشخص تصمیم گیریها را آشکار نمود و قبل از اتخاذ یک تصمیم تاثیر و پیآمد آنرا مشخص و بررسی نمود. Vensim یکی از نرم افزارهایی است که به کمک علم پویایی سیستم ها به شبیه سازی سیستم های مختلف می پردازد. در این تحقیق به کمک این نرم افزار مخزن سد دیورش رودبار مدلسازی گردیده است تا تاثیر و عملکرد سناریوهای مدیریتی مختلف و حساسیت مدل نسبت به پارامترهای مختلف مشخص گردد. نتایج حاصل از مدلسازی سیستم نشان دادند که درصد اعتماد پدیری سیستم برای مصرف شرب و محیط زیست به ترتیب برابر 100 درصد و 83 درصد می باشد. همچنین درصد اعتماد پذیری سیستم برای تامین 80 درصد نیاز گیاه برابر 100 درصد می باشد.

لینک کمکی