فایل رایگان اولويت بندي معيارهاي مکان يابي سدهاي زيرزميني با استفاده از روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي معيارهاي مکان يابي سدهاي زيرزميني با استفاده از روش AHP :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

موضوع اصلی این تحقیق مکانیابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است. اولین و مهمترین مرحله در احداث یک سد زیرزمینی شناسایی مکان مناسب برای احداث سد میباشد. به منظور مکانیابی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی معیارهای متعددی باید مورد ارزیابی قرار گیرند که همین امر سبب دشوار بودن مکانیابی می گردد . با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی نقش عوامل تاثیرگذار در مکانیابی سد ومیزان تاثیرگذاری آنها در انتخاب محل های مناسب سد مشخص گردید.در این تحقیق پس از بررسی پیشینه ی تحقیق و اصلاح برخی اطلاعات پایه، لایه های مختلف تلفیق گردید تا بتوان مناطق دارای پتانسیل را مشخص کرد . این لایه ها شامل آب، مخزن سد، محور سد، اقتصادی-اجتماعی، گسل، محدوده آبرفت و عوامل طبیعی هستند.

لینک کمکی