فایل رایگان بررسي تاثير و نقش موسيقي در بناي موسيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير و نقش موسيقي در بناي موسيقي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در مبحث بررسی اثربخشی دو هنر معماری و موسیقی بر یکدیگر، مهمترین نکته یافتن تشابهات و تفاوت های میان این دو هنراست. بررسی و مطالعه در باب نمونه های طراحی ساختمان های موسیقی، بیانگر این است که در راستای هماهنگی میان عملکرد بنا و فرم خارجی آن، ساختمان های موسیقی طراحی شده همگی در فرم، کاملا غیرمرتبط با کاربری خود هستند، در حالیکه می توان با توجه به مفاهیم عملکردی بنا ساختمانی را منطبق با عملکرد آن در فرم خارجی، طراحی و خلق نمود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر و نقش هنر موسیقی در طراحی فرم بنا و یا پوسته اینگونه ساختمان ها می باشد، که با استفاده از ویژگی ها و مشترکات این دو هنر، این امر میسر خواهد شد. این پژوهش در صدد است تا با کنکاش در هنر موسیقی، علاوه بر نشان دادن تشابهات آن با معماری، تاثیر این هنر بر معماری را نیز بررسی کرده و بنایی تاثیرپذیر از این هنر را طراحی کند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی و کاربردی است و جامعه آماری این پژوهش صرفا از مردم عادی انتخاب شده است، زیرا هدف از طراحی خانه موسیقی، ایجاد فضایی است که تمامی اقشار یک جامعه با رتبه های اجتماعی متفاوت بتوانند از این مکان بهره برده و استفاده کنند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده و در نهایت با انطباق و جمع بندی اطلاعات به دست امده از روش های کتابخانه ای و میدانی با یکدیگر موارد مشترک و مشابه که در طراحی بنای موسیقی و طرح پیشنهادی مفید واقع می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

لینک کمکی