فایل رایگان بررسي راهکارهاي ارائه شده در زمينه مشارکت اجتماعي در طرح توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي ارائه شده در زمينه مشارکت اجتماعي در طرح توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های مهم در بحث توسعه پایدار شهری، همسوسازی این طرح با فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه میباشد. بنابراین ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت توسعه فرهنگ اجتماعی در این بخش را میتوان به عنوان یکی از روشهای دستیابی به این هدف معرفی کرد. دست اندر کاران در این زمینه بارها با مشکل عدم مشارکت مردمی و تغییر طرحهای موجود به دلیل مخالفت شهروندان مواجه بوده اند. این مسئله در بسیاری از پروژه ها منجر به هدر رفت بخشی از سرمایه و زمانبندی طرح بودهاست. بنابراین یکی از عوامل بسیار مهم در بحث توسعه پایدار شهری مشارکت کامل شهروندان و شناساندن ابعاد مختلف کار به آنها میباشد. برای این منظور بهتر است در وهله اول توجه به نیازهای جامعه به عنوان یکی از الویتهای طرح در نظر گرفته شود. همچنین برای دستیابی به هدف توسعه پایدار حفظ منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است که فرهنگسازی در سطح جامع تا حد زیاد این مهم را برآورده خواهد کرد. در این پژوهش علاوه بر مرور معضلات اجتماعی موجود در طرحهای شهری، به بررسی راهکارهای ارائه شده در این زمینه پرداخته شده است.

لینک کمکی