فایل رایگان بررسي راهکارهاي مناسب براي رفع مشکل ريز گردهاي اطراف ريل در مناطق کويري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي مناسب براي رفع مشکل ريز گردهاي اطراف ريل در مناطق کويري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

طوفان های کویری یک از پدیده های مهم زیست محیطی ست که سبب مشکلات فراوانی در زمینه ارتباطات، حمل و نقل زمینی وریلی، ضررهای اقتصادی و سلامت انسان و... و در پاره ای از موارد منجر خسارات جبران ناپذیری به زیرساخت های کشور می شود. این مهم در مناطق کویری بصورت پررنگ تری قابل مشاهده است و عامل خرابی و اشباع شدن مسیر حرکت قطار از ریزگرد می شود. این مقاله کاربردی، یک پژوهش نظری پایه در جهت بررسی و مدیریت سوانح طبیعی، آسیب پذیری، سیاستهای تقلیل خطر بحران و همچنین در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاریهای ملی مشابه در خصوص مدیریت سوانح طبیعی همچون مدیریت ریزگردها و کاهشخسارات آن بر حمل و نقل ریلی است. در این مقاله دریافتیم که با وجود روش های مختلف مانند کاشت گیاه، تراورس کوهاندار و... مالچ پاشی به علت قیمت پایین و عدم استفاده از آب زیاد در تولید در نتیجه گزینه مناسبی می باشد.

لینک کمکی