فایل رایگان بررسي مفهوم معماري پايدار محيطي و تاثير عوامل اقليمي بر آن؛ تمرکز بر اقليم گرم و خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مفهوم معماري پايدار محيطي و تاثير عوامل اقليمي بر آن؛ تمرکز بر اقليم گرم و خشک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

کاربرد مفاهیم مربوط پایداری در معماری، موضوع جدیدی را به نام معماری پایدار مطرح می نماید. همواره اقلیم نقش به سزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری داشته است. به طوری که عوامل اقلیمی تاثیر مستقیمی در شکل گیری معماری بومی مناطق مختلف داشته است. این مسئله خصوصا در اقلیم گرم و خشک که بخش عمده ای از سرزمین ما را تشکیل می دهد با توجه به محدودیت های اقلیمی ایران دارای اهمیت فراوان می باشد. یکی از مشکلات کشورهای در حال پیشرفته عدم مطابقت ساخت و سازها با اصول توسعه پایدار و معماری سبز است. معماری به طور قطع یکی از اصول و راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار است؛ ساختمان ها یکی از وسیع ترین، ماندگارترین و اصلی ترین تغییر انسان در کره زمین به شمار می آید همین خود نیاز بشر به معماری پایدار را به خوبی نشان میدهد در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی تحقیقات و اسناد پیشین در زمینه پایداری پرداخته می شود. هدف این پژوهش، بررسی تدابیر پایداری محیطی و اقلیمی در طراحی خانه های اقلیم گرم و خشک ایران است. در نهایت جدولی شامل معیارهای معماری پایدار ارائه می گردد.

لینک کمکی