فایل رایگان بررسي مولفه هاي درون مدرسه اي بر بهداشت روان دانش آموزان در راستاي ارتقاي يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي درون مدرسه اي بر بهداشت روان دانش آموزان در راستاي ارتقاي يادگيري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که بعنوان مهمترین فضای تربیت کننده نیروی انسانی، نقش اساسی در پرورش وارتقاء و سطح کیفی جامعه و شکل گیری شخصیت دانش آموزان ایفا می کند. امروز سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی سلامت جامعه به شمار می رود. دانش آموزان گروه سنی آسیب پذیری هستند که نیازمند بیش تری به مولفه های بهداشت روانی دارند، توجه بویژه یه این گروه به عنوان آینده سازان جامعه از عوامل اساسی توسعه پایدار و همه جانبه می باشد که باید در محوریت نظام آموزش و پرورش قرار بگیرد..هدف از انجام این مطالعه، تبیین نقش معلم و مدارس نوین بر سلامت روان دانش آموزان استوار می باشد. در این مطالعه از روش تحقیق تحلیلی – توصیفی استفاده شده است که روش گردآوری آن به صورت کتابخانه ای است. در آخر نتایج حاکی از آن بود که دانش آموز همواره از رفتارها و کردار معلم تاثیر می پذیرد، بنابراین سلامت روان دانش آموز تا اندازه ای زیادی در گرو سلامتی روان معلم و شیوه برخورد و تعامل وی وابسته است. هم چنین روشن است که شرایط ساختمانی مدرسه، از جمله نور، رنگ ، بهداشت محیطی و ... در سلامت روان و آرامش وی به صورت مستقیم تاثیر می گذارد. از آن جا که یک دانش آموز قسمت عمده از ساعات روز را در محیط مدرسه می گذراند، شرایط نامناسب فیزیکی مثل نورگیری ناکافی ، گرمایش و سرمایش نامناسب ، امنیت ساختمان و ... اهمیت این موضوع را دو چندان می کند. از این رو می توان دریافت که بالا بردن کیفیات فضایی مدارس، آرامش معلمان در جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان و پیوست آن ارتقاء کیفی مدارس با رویکرد بهبود یادگیری انها در راستای پیش رفت جامعه ضروری است که باید در اولویت قرار بگیرد.

لینک کمکی