فایل رایگان بسترهاي طراحي معماري زمينه گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بسترهاي طراحي معماري زمينه گرا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در حال حاضر، بی توجهی به بستر و زمینه در بسیاری از طراحی ها رایج است و همین امر موجب کمرنگ شدن هویت معماری بناهای هر سرزمینی می گردد و به نوعی یک بی هویتی و هرج و مرج در بافت هر شهری را بوجود می آورد. مقاله ی حاضر در پی بررسی انواع بسترهای طراحی در جهت تحقق معماری زمینه گرا، به بیان این بسترها می پردازد و با بیان نمونه های مرتبط با بستر طراحی بیان می دارد که توجه به بستر طراحی در معماری زمینه گرا بسیار حائز اهمیت بوده و انجام طراحی نیازمند مطالعه و بررسی بستر و زمینه اطراف می باشد. برای انجام این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی- توصیفی به مطالعه معماری زمینه گرا و بسترهای موجود برای طراحی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش تلاشی برای شناخت روش ها و چگونگی ایجاد تعاملی هدفمند با بستر و زمینه طراحی، جهت تبیین جایگاه زمینه گرایی در نظام برنامه دهی معماری است. در مجموع می توان اذعان نمود، بسترهای طراحی برای انجام معماری زمینه گرا در هر مکان و منطقه ای متفاوت بوده و به منظور تحقق معماری زمینه گرا در درجه اول بایستی این بسترها را با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد تا بتوان معماری همسو و هماهنگی را در محدوده طراحی به وجود آورد.

لینک کمکی