فایل رایگان تاثير حواس پنچ گانه بر طراحي معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير حواس پنچ گانه بر طراحي معماري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

ارتباط انسان با محیط اطراف او تابعی است که سیستم خواص چندگانه احساسی بشر از فضا ، ارتباط نزدیکی با دریافت و درک او از حواسهای خویش دارد و عکس العمل بسیار نزدیک با محیط اطراف او می باشد. انسان دارای حواس چندگانه بصری ، شنیداری و ... است که توسط محیط اطراف تاثیر می پذیرد.صدایی که در فضا می پیچد و گوش را نوازش میکند یا دیگری برایش سخن می گوید، درک می کند و تصوراتی که از شنیده هایش در ذهن خود تداعی میکند ، یا آبی که سرازیر شده و صدایی که ایجاد میکند و تصوری که در موقع شنیدن آن ایجاد میکند . به بیانی دیگر نیز می توان گفت احساسی که طرح یک هنر مند و معمار یا طرح آن اثر با کار خود بر روی بیننده اش یا ساکنین آن بنا ، ایجاد آرامش روانی ، روحی ، فکری و امنیت می گذارد ، جای بسی تامل دارد . بناهایی که بر پایه معماری حسی شکل می گیرند ، می توانند ارتباط قوی تر با استفاده کنندگان برقرار کنند. چونکه پاسخی به نیازها هستند و توجه معمار به حواس پنجگانه تاثیر عمیقی بر افزایش اصالت بنا می گذارد حس ها در انسان همواره فعالند ، حتی زمانی که مستقیما به حس خاصی توجه نمی کنیم آن حس ها مشغول تاثیر پذیری و دریافت اطلاعاتی مربوط به خود هستند . تمام این اطلاعاتی که انسان از پیرامون خود دارد، از طریق حواس بدست می آورد و کمک می کنند تا انسان فرآیندهای پیچیده تری چون درک و شناخت داشته باشند . در واقع بدون حس ، این فرایند ها نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی توان توانایی های دیگر ذهنی را به کار گرفت . انسان با کمک حواس پنجگانه ، خواسته یا ناخواسته مسیری را طی می کند، درکی از محیط کسب می کند.

لینک کمکی