فایل رایگان تاثير رويکرد شهر خلاق بر ايجاد حس تعلق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رويکرد شهر خلاق بر ايجاد حس تعلق :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

حس تعلق به مکان که در واقع والاترین مرحله ی رابطه ی انسان و فضاست×که در آن انسان خود را جزئی از مکان دانسته و مکان برای او قابل احترام می شود. در این سطح، فرد نوعی همذات پنداری بین خود و مکان احساس مینماید. این کیفیت، با خاطره آفرینی و ایجاد این همانی های مکرر در ذهن افراد، سبب می شود که شهروندان هویت خود را وابسته به محل زندگی خود بدانند.فعالیتهای خلاقانه و فرهنگی، وسیله ای قدرتمند برای توسعه ی اجتماعی و بهبودکیفیت زندگی محلات هستند و فرصتهایی را برای محلات و گروه های اجتماعی که دچار وضعیت نا مساعدی هستند، فراهم میسازند. شهرهای خلاق حسی قوی نسبت به هویت، یگانگی و تشخیص نقاط قوت خود دارند چرا که از هویت، فرهنگ، حفظ سلیقه ی هنری اجتماع و خلاقیت جامعه در جهت ایجاد خاطرات جمعی در میان ساکنین تلاش می کنند و به علت پذیرش واحترام به علایق و عقاید افراد مختلف، میتواند به فراهمکردن زمینه های ایجاد حس تعلق چه برای افراد تازه وارد(یا مهاجر) به محلات و چه ساکنین قدیمی و همچنین به شهرها در حفظ و جذب جمعیت کمک کند. داشتن حس تعلق قوی به مکان نیز، قدرت و رغبت افراد را نسبت به ایجاد تغییرات خلاقانه بیشتر می کند این تحقیق، تحقیقی مروری است و سعی دارد به سوالاتی مانند اینکه محلات خلاق چگونه در ارتباط با حس تعلق طراحی میشوند هنر همگانی چگونه میتواند به عنوان یک عنصر واسط بین خلاقیت و حس تعلق عمل کند و یا اینکه مکانهای سوم از چه طریق میتوانند در جهت ارتقای حس تعلق و خلاقیت در طراحی به کار روند پا سخ دهد. این تحقیق در پی ارائه ی راهکارهایی به منظور افزایش حس تعلق در شهرها ا ست و در این راستا از رویکردهایی چون رویکرد شهر خلاق، هنرهای همگانی و مکان های سوم استفاده شده است.

لینک کمکی