فایل رایگان تاثير ميراگر ويسکوز در بهسازي لرزه اي و افزايش عمر خدمت دهي پل هاي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ميراگر ويسکوز در بهسازي لرزه اي و افزايش عمر خدمت دهي پل هاي فولادي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

وقوع بلای طبیعی زلزله همواره غیرقابل پیش بینی می باشد. لذا وارد آمدن خسارتهای ناشی از نیروی زلزله غیرقابل انکار است. پلهای فولادی که در اجرا تعدد دارند، در زمره ی سازه هایی با اهمیت بالا هستند که تحت شعاع تخریب های از حاصل زلزله قرار گرفته اند، پل ها بعنوان شریان های ارتباطی حیاتی، باید پس از وقوع زلزله قابل بهره برداری و خدمت دهی باشند. اتخاذ راهکارهای مناسب جهت بهسازی لرزه ای پل های فولادی بسیار حائز اهمیت است. لذا بکارگیری تجهیزات مستهلک کننده نیروی زلزله از دیدگاه فنی و مهندسی کاملا مورد تایید می باشد. از این رو با مطالعه به روش تحقیق کاربردی، عملکرد پل های فولادی با بکارگیری میراگرهای ویسکوز موردبررسی قرار گرفت و نتیجه حاصل شد که این میراگرها نیروی زلزله را دریافت می کنند و سازه پل را در محدوده الاستیک نگه می دارند. اتلاف انرژی این میراگرها به صورت تغییر انرژی جنبشی به حرارت، توسط حرکت مایع لزج اتفاق می افتد و در نتیجه هیچ خسارتی به پل وارد نمی شود و یا مقدار صدمات وارده بسیار جزئی می باشد و فقط امکان خرابی و صدمه در خود میراگر ویسکوز وجود دارد که با هزینه کم و تعویض آسان قابل جایگزینی می باشد. این امر موجب می شود تا عمرخدمت دهی)عمر مفید( پل افزایش یابد و بعلت مقاومت پل در مقابل زلزله با وجود وارد آمدن خسارت جزئی، بهره برداری پل مدت زمان بیشتری امکان پذیر است، لذا موجب حذف هزینه های اجرای مجدد و کاهش هزینه های تعمیر می گردد.

لینک کمکی