فایل رایگان تاثير نورطبيعي بر آرامش رواني در خانه هاي مسکوني کوچک درکلانشهرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير نورطبيعي بر آرامش رواني در خانه هاي مسکوني کوچک درکلانشهرها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نور طبیعی یکی از عناصری است که در تغییر ماهیت فضای داخلی بنا تاثیر بسزایی دارد و همواره به عنوان عنصری مهم و حیاتی درطراحی فضاها در نظر گرفته میشود و معماران باید از اثر نور خورشید برای ایجاد فضای ویژه در ساختمان استفاده کنند، اما از آنجا که امروزه معماری به سمت انبوهسازی کشیده شده متاسفانه بر خلاف تاثیرات مهم نور، کمتر در طراحی معماری به آن توجه میشود. سیاست ساخت خانههای کوچک و انبوهسازی در ایران بدون نتایج روان شناختی آن در آینده، از مسائلی است که ممکن است مردم را که اکنون تنها به ارضاء نیازهای اولیه خویش، به لحاظ مشکلات اقتصادی، میاندیشند و دیگر نیازهای انسانی را در حال حاضر از نظر دور می دارند در آینده دچار بیعلاقگی به سکونتگاه خویش و لذا بیهویتی مکان سازد. مساله مهم در این میان آن است که با سوق یافتن معماری به سمت انبوه سازی در بیشتر موارد توجه و ظرافت هایی که در گذشته و در سبک های متنوع معماری کشورمان در پرداختن به نور بوده متاسفانه امروزه دیگر به چشم نمی خورد و نیروی کارامد نور در ادراک فضا و بالا بردن کیفیت معماری و بدنبال آن کیفیت زندگی بلا استفاده شده است.نحوه جمع اوری این مقاله کتابخانه ایی میباشد.

لینک کمکی