فایل رایگان تحليل مباني هندسي سازه در طومارهاي طراحي معماري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل مباني هندسي سازه در طومارهاي طراحي معماري ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سازه های جدید فولادی و بتنی، بر مبانی ریاضی استوار گشته اند که به تغییر مقیاس، حساس می باشند: یعنی با تغییر مقیاس وابعاد بنا،برای تامین مقاومت بنا، به محاسبات جدید نیاز می باشد. اما سنت طراحی سازه های تاقی بنایی، در ایران، از طریق طومارهای هندسی بدون مقیاس و تناسبات سینه به سینه، قرنها، تداوم یافته است. در این حال، چگونه این نقشه های بدون مقیاس، سالها، پایداری بناهای تاریخی را حفظ نموده اند این نوشتار، با استفاده از تحلیل منطقی و ریاضی مبانی سازه ای حاکم بر سازه های تاقی تاریخی و مقایسه آنها با سازه های جدید، به بررسی این موضوع می پردازد. نتایج این نوشتار بینشی را درباره مبانی سازه ای رفتار این سازه ها و طراحی هوشمندانه استادکاران فراهم می آورد.

لینک کمکی