فایل رایگان تحليل و ارزيابي اثر گذاري سيستم هوشمند راهنمايي راننده در بهبود عملکردرانندگي در تقاطع هاي فاقد چراغ راهنمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و ارزيابي اثر گذاري سيستم هوشمند راهنمايي راننده در بهبود عملکردرانندگي در تقاطع هاي فاقد چراغ راهنمايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تابلوهای ایست در بسیاری از تقاطع ها ، توسط موانعی در کنار راه پنهان شده اند که همین امرموجب تهدید ایمنی راننده و سرنشین ها می شود، بدین منظور یک سیستم هوشمند راهنمایی راننده بر پایه ی امواج فرکانس رادیویی ) RFID (برای بهبود عملکرد ایمنی تقاطع های فاقد چراغ راهنمایی مانند تقاطع های دارای تابلوی ایست ،توسعه یافته است به طوری که راننده قبل از رسیدن به یک تقاطع بدون چراغ راهنمایی، یک پیام زودهنگام دریافت می کند. مسیر حرکت برای رویکرد سیستم هوشمند راهنمایی راننده به تقاطع فاقد چراغ راهنمایی، باید به یک پیام هشداردهنده تجهیز شود. مسیر حرکت باید تمام حرکات گردشی از جمله گردش به چپ ،حرکت مستقیم وگردش به راست را تحت پوشش قرار دهد و همچنین دستگاه های GPS تمام رفتار های راننده را ثبت نمایند. تحلیل و ارزیابی رفتار رانندگان در مواجه با سیستم هوشمند راهنمایی با کمک نرم افزار MATLAB و آزمون های آماری T صورت می گیرد، به این گونه که اثرات پیام های هشداری روی عملکرد رانندگان از طریق پارامترهایی شامل : سرعت نزدیک شدن به تقاطع ،نرخ افزایش و کاهش شتاب،فاصله ی ترمز و احتمال افزایش آلودگیهای زیست محیطی وسایل نقلیه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس با کمک توزیع فرم های پرسشنامه ای نظرات رانندگان جمع آوری می شود. نتایج مطالعه انجام گرفته شده در مقاله حاکی از آن است که سیستم هوشمند راهنمایی راننده موجب کاهش قابل توجه سرعت رانندگی در هنگام ورود به تقاطع دارای تابلوی ایست می شود . همچنین باعث کمتر شدن نوسانات خودرو در افزایش و کاهش شتاب می گردد و راننده را هنگام نزدیک شدن به تقاطع های فاقد چراغ راهنمایی با کند کردن سرعت آگاه می کند.تمام رانندگان حاضر در این آزمایش به دلیل نگرانی های حاصل از عدم ایمنی کافی جاده ها ، ترجیح دادند که از سیستم هوشمند راهنمایی رانندگی در مسیر حرکت استفاده کنند. به علاوه ، این پیام های هشداری باعث کاهش میزان انتشار آلایندگی در مسیر رانندگی می شود. پس استفاده از این سیستم در مسیر هایی با ایمنی کم و یا نرخ آلایندگی زیاد به شدت توصیه میگردد.

لینک کمکی