فایل رایگان تعيين الگوي تردد محورهاي داراي هدف سفر متفاوت بکمک اطلاعات سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) مطالعه موردي: استان فارس، محورهاي: مرودشت - شيراز و شيراز - سپيدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين الگوي تردد محورهاي داراي هدف سفر متفاوت بکمک اطلاعات سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) مطالعه موردي: استان فارس، محورهاي: مرودشت - شيراز و شيراز - سپيدان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) با صرف هزینه های نصب و نگهداری نسبت زیاد، وظیفه برداشت، ثبت و نگهداری اطلاعات مختلف حمل و نقلی از سطح معابر را برعهده دارند. معمولا استفاده از این اطلاعات، محدود به کاربردهای از پیش تعیین شده ای است و در صورت شناسایی و معرفی کاربردهای بیشتر، بدون صرف هزینه اضافی، ضمن رفع مشکلات بیشتر، بهره وری این سامانه ها نیز ارتقاء خواهد یافت. در این مقاله سعی بر آنست تا ضمن تحلیل اطلاعات خام برداشتی توسط سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)، در خصوص امکان تعیین الگوی تردد محورهای دارای اهداف سفر متفاوت بویژه سفرهای: کاری، تحصیلی، یک سر خانه و تفریحی بررسی نماییم. برای این منظور، 17 , 520 رکورد ثبت شده توسط سامانه های ترددشماری مرکز مدیریت راههای فارس که حاوی اطلاعات مربوط به متوسط تردد ساعتی 2 محور مهم و پر تردد استان فارس با دو هدف غالب سفر متفاوت می باشند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مقاله الگوی تردد روزانه محورها متناسب با هدف سفر تغییر نموده و امکان برنامه ریزی سیستماتیک نیروهای امدادرسان، خدماتی و نظارتی به منظور بهره وری بیشتر نیروها و تجهیزات وجود دارد.

لینک کمکی