فایل رایگان توسعه فناوري و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه فناوري و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با پیشرفت های چشمگیر علمی و فناوری در ده ه های اخیر قرن گذشته و بویژه قرن حاضر، جایگاه و نقش فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستیابی به توسعه بیش از پیش متجلی شد. پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از جهتی و همچنین نیاز مدیریت و اداره شهر به ایده های نوو لزوم مشارکت شهروندان از جهتی دیگر لزوم تحقق شهر الکترونیک را فراهم آورده است. امروزه این فناوری هاو رسانه ها نقش اصلی را در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارند. زیرا که این رسانه ها علاوه بر تسهیل روند خدمات رسانی در تمام ابعاد،تحقق مشارکت فراگیر شهروندان در مدیریت شهری که خود لازمه توسعه شهری است را فراهم می نمایند. در واقع اینگونه می توان گفت که توسعه فناوری و کاربرد مستقیم آن در فرآیند مدیریت شهری در نهایت منجر به توسعه شهری می شود.

لینک کمکی