فایل رایگان جستاري بر اصول و عناصر طراحي داخلي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جستاري بر اصول و عناصر طراحي داخلي پايدار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پایداری محیطی و پژوهش در مورد راهکارهای کاهش مصرف انرژی از نیم قرن پیش آغاز شد. با گسترش پژوهش ها و رشد آگاهی در زمینه های مختلف موضوع طراحی پایدار به یکی از موضوعات رایج در بین معماران تبدیل شدهاست. طراحی داخلی پایدار یکی از موضوعات نو در معماری است که بر مبنای اصول توسعه پایدار و با هدف فراهم آوردن شرایط سلامت، امنیت و آسایش جسمی و روحی بهره ور شکل گرفته است. فضاهای داخلی می توانند نیاز به امنیت، آرامش را بر آورده ساخته و این نیاز های اولیه را به نیاز های والاتری چون نیاز به عزت نفس در انسان تبدیل نمایند. معمولا بحث های جهانی بر یک نیاز اساسی تمرکز می کند که آن نیاز به زنده بودن و زندگی کردن است که لازمه آن نیاز به محیط زیستی پایدار است .پایداری تنها یک مفهوم تئوری نیست بلکه روشی است برای زندگی. از طرفی از آن جایی که طراحی داخلی بر اساس ارتباط انسان با محیط پیرامون خود بر مبنای پارامتر های روانشناسانه به منظور ارتقای کیفیت زندگی انسان ها پایه ریزی می شود بنابراین می تواند ابزاری در جهت توسعه پایدار محسوب شود. در طراحی داخلی پایدار تاکید طراح توجه به کیفیت های زیبایی شناسی و عملکردی در کنار تاثیرگذاری بر محیط زیست، سلامت، سهولت استفاده، نگهداری ساختمان و کاهش هزینه در استفاده از منابع تولید انرژی است. طراحی داخلی پایدار دو حوزه اصلی دارد؛ مسائل اجرایی و ظرافت های طراحی. در این مقاله با هدف معرفی عوامل موثر در طراحی داخلی پایدار طی مطالعه کتابخانه ای مقاله های دانشگاهی و نتایج حاصل از پژوهشگاه های وابسته به تولیدکنندگان محصولات پایدار مرور شده است. جهت تکمیل و بسط مطلب در پژوهشی کیفی نتایج حاصل با عناصر موثر در ایجاد کیفیت فضایداخلی مجددا ارزیابی و به تفکیک بیان شده است. در این راستا می توان معماری داخلی را با عناصر اصلی آن شامل مواد و مصالح، چیدمان و نورپردازی، رنگ، مبلمان و ×استفاده از گیاهان مورد بررسی قرار داد.

لینک کمکی