فایل رایگان راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري باهدف ارتقاء پايداري اجتماعي،مطالعه موردي پارک ناژوان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري باهدف ارتقاء پايداري اجتماعي،مطالعه موردي پارک ناژوان اصفهان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

طراحی و احداث بوستان های محلی، به عنوان بخشی از فضای سبز شهری، از موضوعات مهم در طراحی و برنامه ریزی شهرهای معاصر هستند. بوستان به عنوان جزئی از نظام کالبدی شهر که انسان همواره با آن در تماس بوده و هدف از طراحی آن در حقیقت توجه به نیازهای انسانی و فرهنگی جامعه و نیز جستجوی عوامل ضروری در ایجاد فضای سبز مناسب شهری است. بنابراین، رعایت نکردن اصول و نکات مهم برای ایجاد بوستان منجر به ناهنجاری در جامعه میشود. این تحقیق در نظر دارد به بررسی دقیق این مساله بپردازد برای این منظور معیارهای بوستان مورد بحث واقع شده و با تحلیل این مغیارها و مطالعه موردی پارک ناژوان اصفهان به بررسی رعایت این معیارها پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیل است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی میدانی است.

لینک کمکی