فایل رایگان شناخت حقوق محيط زيست در طراحي و مکانيابي مجموعه هاي گردشگري در جهت حفظ و پايداري آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت حقوق محيط زيست در طراحي و مکانيابي مجموعه هاي گردشگري در جهت حفظ و پايداري آن ها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ازآنجا که حق بهره مندی از محیط زیست، اختصاص به یک فرد یا نسل ندارد. باید بهره برداری از آن اصولی، عادلانه و عاقلانه باشد؛ به طوری که هم نسل حاضر و هم نسل های آینده بتوانند درمحیطی سالم و امن زندگی کنند. حقوق محیط زیستی که موجب تدوین و گسترش اصول و قواعد حقوقی زیست محیطی در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی را فراهم می آرود، تا بتوان صدمات وارده به محیط زیست در جهت بهره بهرداری انسان ها پیش بینی گردد.در دهه های اخیر با مطرح شدن بحث پایداری و گستردگی آن در تمام رشته ها و تاثیری آن بر روی گردشگری ، همین طور فراگیر شدن گردشگری در ابعاد وسیع، موجب شده، جوامع برای دست یابی به گردشگری پایدار به طراحی فضاهای گردشگر محور در طبیعت روی آورند،که این مهم بدون دخل و تصرف در محیط زیست نبوده، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است.بنابراین شناخت قوانین محیط و در نظر گرفتن آن ها در معماری و مکانیابی این دست مجموعه ها برای مقابله با تخریب طبیعت پیشنهاد می شود.

لینک کمکی