فایل رایگان طراحي فضاهاي مناسب مهدکودک بر اساس نيازمنديهاي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي فضاهاي مناسب مهدکودک بر اساس نيازمنديهاي کودکان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین سرفصلها در زمینه معماری داخلی برای کودکان، توجه به تاثیرات نیازمندیهای کودک در فضاهای مختلف است. امروزه مهدکودک به عنوان اولین فضای اجتماعی که کودک در آن وارد می شود، نقش مهمی در دوران کودکی دارد و نه تنها فضایی جهت نگهداری کودکان می باشد, بلکه فضایی برای جامعه پذیری؛ رشد، تعلیم و تربیت کودکان است. طراحی فضای داخلی مناسب برای کودک که با توجه به ویژگیهای ذهنی، رفتاری، و شناختی کودک و به کارگیری رنگهای مناسب برای کودک طراحی شده باشد، میتواند مکان مناسبی را برای رشد کودک فراهم کند.رنگ با قدرت تاثیر گذاری بر روحیات و ضمیر ناخوداگاه می تواند نقش مهمی در افزایش هوش، تمرکز، آرامش و اشتهای کودک داشته باشد. همچنین رنگها در شخصیت انسان ها، بخصوص کودکان تاثیر بسزایی داشته، باعث ایجاد تجربه های هیجانی از قبیل شادی، خنده، غم، اندوه، آرامش، تحریک پذیری، سکون و هیجان می شود. در کودکان این خصیصه شدت می یابد، آنان به سبب روح پاک و بی آالیش و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مرکب که در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح می دهند. کودکان توجه بیشتری به رنگ های اشباع شده اولیه دارند. چنین به نظر میرسد که عکس العمل های اولیه کودکان نسبت به رنگ ها در اثر خصوصیات عاطفی بروز میکند ولی با گذشت زمان، کودک یاد میگیرد که آنها را مشاهده نماید و دقیقا آنها را درک کند.می توان با استفاده مناسب از رنگها و توجه به شیوه های آموزشی نوین، طراحی فضاهای مناسب کودکان را به صورت قابل قبول به انجام رسانید. در این پژوهش با استفاده از اصول روانشناسی رنگها و تاثیر آن بر کودکان با رویکرد تحقیق کیفی اقدام به بررسی منابع و اطالعات علمی در این زمینه شد. سپس اطالعات طبقه بندی و با نظر کارشناسان بخشهای مرتبط و مناسب به صورت الزامات خاص طراحی تدوین گردید. در مرحله اجرای کار نیز پروژه ای به صورت باززنده سازی یک ساختمان به منظور بهبود شرایط و کیفیت فضای مهدکودک انتخاب شده و این الزامات به صورت عینی در آن پیاده سازی گردید. می توان با استفاده از نتایج تحقیق در مورد کاربرد رنگهای مختلف، اقدام به بهبود شرایط موجود مهدکودکها بعنوان مراکزی موثر بر رشد و یادگیری کودکان نمود .

لینک کمکی