فایل رایگان فضاي آموزشي کودکان مهدکودک با تاکيد بر سلامت روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فضاي آموزشي کودکان مهدکودک با تاکيد بر سلامت روان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

دوران کودکی یکی از دوره های حیاتی در شکل گیری روان سالم در افراد می باشد؛ با توجه به تاثیر پذیری کودک از محیط در این سالها،فضای مهدکودک ها به عنوان نخستین نهاد تربیتی کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است و تاثیرگذاری مثبت بر شکل گیری سلامت روان کودکان در این فضا مستلزم فراهم ساختن امکانات مناسب و وجود زمینههای مساعد و مورد توجه قرار دادن عوامل موثر بر این توانایی است؛ تاکنون تحقیقات بسیاری انجام شده که از میان عوامل متعدد تاثیر گذار در رشد سلامت روان کودکان، شیوههای آموزشی، جنبه های عاطفی شناختی کودکان و نیز مسایل تربیتی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما به تاثیر کیفیت فضای معماری در سلامت روان آنان، کمترتوجه شده است. از این رو این مقاله کوششی است برای دستیابی به اصول، ویژگیها جهت طراحی فضای مهدکودک ها با تمرکز بر سلامت روان کودکان. بنابراین در دو بخش کلی ضمن مطالعه عوامل موثر بر سلامت روان چگونگی اعمال آن در طراحی فضاهای آموزشی مورد بحث قرار میگیرد.

لینک کمکی