فایل رایگان مشکلات فرآيند آموزش معماري و چالش ها و راهکارهاي پيش روي اين عرصه از ديد معماران حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشکلات فرآيند آموزش معماري و چالش ها و راهکارهاي پيش روي اين عرصه از ديد معماران حرفه اي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مطالعه تلاش شده است که با بررسی دیدگاه گروهی از معماران در مورد حوزه ی آموزش معماری و مشکلات فرآیند آموزش معماری، به جستجوی راهکارهای ارائه شده توسط ایشان پرداخته شود. نکته مهم آن است که از یک سو، دامنه ی پژوهش های صورت گرفته در این خصوص بسیار محدود است و از سوی دیگر، با توجه به تفاوت نوع نگاه طراحان در روند طراحی خویش و مشکلاتی که در این راه بدان برخورد نموده اند، نمی توان به یک پاسخ یکسان برای همه ی فرآیندهای آموزشی دست یافت، از این رو هدف این مطالعه تنها معرفی و دسته بندی برخی از این دیدگاه ها می باشد. این دسته بندی به دو بخش دانشکده ها و معماران خارجی و ایرانی بخش بندی می شود.

لینک کمکی